r.2017

Karlovy Vary - Horní nádraží

Demontáž střešní krytiny, krovu, betonové střešní konstrukce.
Pokládka nových betonových panelů + Montáž střešní folie, nová brána a fasáda.

Karlovy Vary - ul. Kosmonautů

Rekonstrukce střechy a fasády
Nadkrokevní izolace - osb desky - samolepící bitumenový pás - PIR desky -
difuzní folie - laťování - Evrovlna

Panelový dům - Hroznětín

Rekonstrukce střechy

VAK - Ostrov nad Ohří

Rekonstrukce střechy

Karlovy Vary - Vřídlo, v.d , karlovarská kosmetika

Pokládka nových asfaltových pasů, montáž diletačních lišt a tmelení

Kovářská - garáž

Montáž falcované krytiny

Karlovy Vary - Vřídlo, v.d , karlovarská kosmetika

Havarijní oprava asfaltových pasů, částečná výměna, zatěsnění prostupů.

ČOV - Nová Role

Demontáž a montáž nových klempířských prvků (atiky a žlaby), montáž asfaltových pasů

VAK - Ostrov 

Demontáž a montáž nových klempířských prvků (atiky a žlaby), montáž asfaltových pasů