r.2015

Vodojem - České Hamry

Rekonstrukce vodojemu z roku 1930, odebrání zeminy ze sřechy, sanace a izolace střechy, atik, schodišt a betonových konstrukcí, nová betonová atika a věnec. Montáž asfaltového pasu na střechu, zásyp z pěno/skla a zeminy

Rodinný dům - Sokolov

Zpevnění základu domu, zateplení soklu, hydroizolační stěrka a následná montáž nového soklu